गतिविधियाँ
 
 
   
     
 
  सम्पर्क  
सुकेश साहनी
sahnisukesh@gmail.com
रामेश्वर काम्बोज 'हिमांशु'
rdkamboj@gmail.com
 
 
 
भाषान्तर

काला घोड़ा: सुकेश साहनी
अनुवाद: देवी बी नागरानी

आदमकद आइने जे साम्हूँ हुन टाइ जी गंढ ठीक कई ऐं पोइ विदेशी इत्र जे फ़ुव्वारे सा पहन्जी खमीस खे तर कयो ॥उन्ही वेल शानू ठुमकदो अग्याँ आयो ऐं हुन जी टंगुन खे भाकुर में भरयो।
“ रामू ,बहादुर ,शंकर ,किथे मारी व्या आहयो सब।उन जी चीखुन बुधी करे ,बिन सालन जो शानू घबराइजी ज़ोर-ज़ोर सां रुअण लगो।जाल खे साम्हूँ ईहो डिसी हुन वरी जोर सां फटकारयो, “तोखे घणा भेरा चयो आहे ,जंह वेल माँ फैक्टरी वजिंरों हुजां , शानूअ खे मुँहजे साम्हूं न अचण डे ।पैंट जी क्रीज़ ख़राब करे छडयाई। बहादुर खे चऊ त ,बी पैण्ट प्रेस करे डे …देर ते देर पई थ्ये ।
“चिल्लायो छो था।बार ई त आहे …” जाल लापर्वाहीअ साँ चयो,”शाम जो थोरो जल्दी घर अचजो…गुप्ता जीअ वट कॉकटेल पार्टी आहे।”
“चगो थ्यो तो याद करायई हाण हूँ एकदम थधो थी व्यो,” डार्लिंग,अजु शाम जो सते वगे अशोका में मिस्टर जान साँ मीटिंग आहे ।लगभग बिन करोड़न जो ऑर्डर अजु तय कियण वारो आहे । मां त उते रुझिअल हूंदस ।गुप्ताजीअ वट काकटेल ते तूँ हली वजु. मुँहजी मिठरी मिठरी डार्लिंग।”
“ बस …बस हाण मस्को रहण दे ,माँ हली वेंदस ,पर ममीअ जी तबीयत तमाम घणी खराब आहे। ऐं शां जो हूअ घर में बिल्कुल अकेलि थी पंवदी ।”
तूँ डॉक्टर विरमानीअ खे फोन करे छड ,त हूअ कंह सुठी नर्स जो इन्तज़ाम करे छ,डींदी।गुप्ता जी पार्टीअ में तुंहजो वजण तमाम ज़रूरी आहे।”
“मिस्टर भार्गव,अजां गाल्ह ठहि नाहे …”
आफ़िस पहुचंदे हुन अकाउंटेण्ट जे ठह्यल बही-खाते ते नज़र विंझदे चयो। "असांखे हिन फ़र्म जे ज़रिए घणें में घणों व्हाईट जेनेरेट करणो आहे । असांजी बी फ़र्म जी जेका ब्लैक आमदनी आहे , उनखे हिते एडजस्ट कर।”
“ सर , कुछ मज़दूरन फ़ैक्ट्रीअ में पंखा लगाइण जी घुर कई आहे।” प्रोदक्शन मैनेजर चयो ।
“ अच्छा ! अजु पंहजेः लाइ पंखन जी धुर कई अथाऊँ, सुभाणे कूलर लगाइण लाइ चवंदा। अहड़न माण्हुन जी छुट्टी करे छड।”हुन चुटकी वजाईंदे चयो । उन्हीअ वक्त फोन जी घण्टी बजी… “साहब मां घर मां रामू थो गाल्हायां अमां की तबीयत…”
“ रामू …हुन दहाड़यो, “ तोखे घणा भेरा चयो आहे त नंडयुन –नंडयुन गालिहयुन लाइ मुखे डिस्टर्ब ने कंदो कर । डॉक्टर खे फोन करीं हा।”
हुन फ़ैक्स जा जवाब त्यार कराया ते पोइ मीटग जा फ़ाइल डिसण लगो । आपरेटर वरी हुन खे घर मां फोन अचण जी इतला डिनी-“ मिस्टर आनंद , तव्हाजी माऊ सूर सां बेहाल आहे “ –डॉक्टर विरमानी लाइन ते हो-“तव्हांखे खे तुरन्त घर अचण घुरजे।”
" डॉक्टर जो कुछ करणो आहे तव्हांखे ई करणो आहे। हूअं ब मुखे हिक तमाम ज़रूरी मीटिंग में वजणो आहे। करोड़न जो मामलो आहे ।मां घर न अची सघन्दुस। तव्हां माऊ खे सूर घट करण वारी सुई हणी छडयोस।
हुन वाच ते नज़र विधी –साढ़ा छ: थी व्या हुआ ॥ तउंह फ़ोन जी घंटी वरी वगी।
“ आनन्द साहब ,इंजेक्शन जो कोई असर डिसण में नथो अचे । मम्मी तव्हां जे नाले जी रट लगाए वेठी आहे ।तव्हां अची वजो त शायद दवा कुछ असर करे …।”
“ आनन्द साहब ,इंजेक्शन जो कोई असर डिसण में नथो अचे । मम्मी तव्हां जे नाले जी रट लगाए वेठी आहे ।तव्हां अची वजो त शायद दवा कुछ असर करे …।”
“डॉक्टर तव्हां आहयो या मां?” हाण हुन गुस्से सां चिल्लायो –“ हर महीने तव्हां खे हिक तगड़ी रक़म कहं गालह जे लाइ डिनी वेन्दी आहे ।तव्हांखे माऊ लाइ जो ठीक थो लगेव उहो करयो … ही बुढ़ा समझदां आहिन-जेतरो शोर कबो ओतरी ही वधीक उन्हन जी सेवा थीन्दी।” चई हुन रिसीवर वापस फ़िटी कयो ।
ऑफ़िस खां कार तांई जो फ़ासलो हो सो हुन डोरन्दे तय कयो तें पोइ आंधमांद वारे आवाज़ में ड्राइवर खे चयो-“ सते वजे ताईं अशोका होटल पहुचणो आहे। बन्दूक जी गोलीअ जी रफ़्तार सां गाड़ी हलाइ।”
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 
Developed & Designed :- HANS INDIA
Best view in Internet explorer V.5 and above